PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY 

On-line příprava k přijímačkám na poslední chvíli

Intenzivní on-line přípravný kurz k přijímačkám na střední školy začíná 8. ledna 2024.

Kurzy se budou konat vždy v podvečerních hodinách vždy v pondělí (čas upřeníme v závislosti na počtu zájemců), jedna lekce trvá 60 minut. Cena kurzu (14 lekcí) 1960 Kč (tzn. 140 Kč za jednu lekci), ve skupině je maximálně deset účastníků.

Nejdříve budeme pracovat vždy s bateriemi testových úloh k jednomu tématu (psaní velkých písmen, shoda přísudku s podmětem, porozumění textu, textová návaznost, psaní s/z, vyjmenovaná slova, hledání chyb
v textu…), později přejdeme k práci s celými testy nebo jejich částmi. Pracujeme zásadně s vlastními autorskými úlohami a testy a věnujeme se také strategii řešení testu. Naše kurzy jsou primárně určeny všem žákům, kteří se hlásí ke studiu na víceletá gymnázia, čtyřletá gymnázia i střední odborné školy. Princip řešení úloh je pro všechny stejný, lišit se může obtížnost úloh a obsahový záběr. V případě dostatečného počtu zájemců můžeme otevřít samostatné kurzy pro žáky 5. tříd, 7. tříd, 9. tříd, případně i pro maturanty, pokud si potřebují upevnit základní jazykové a čtenářské dovednosti.