Literární testy

Karel Jaromír Erben: Kytice

Test tvořený deseti úlohami ověřuje dovednost práce s textem tohoto literárního díla.

Z dějin světové literatury I

Test tvořený deseti úlohami ověřuje znalosti z dějin světové literatury.