Literární testy

Z dějin světové literatury I

Test tvořený deseti úlohami ověřuje znalosti z dějin světové literatury.