Jak sestavit test, aby ověřoval více dovednosti než znalosti

Že test ověřuje jen znalosti? To vůbec nemusí být pravda. Naučíme se sestavit test, jehož primárním cílem bude ověřování konkrétních dovedností, budeme tedy tvořit test z úloh, které ověřují čtenářské a jazykové dovednosti. Budeme pracovat s úlohami vypracovanými lektorem, v postupných krocích se od stanovení cíle a odpovídajícího obsahu testu přes vytvoření specifikace testu a přidělení bodové hodnoty jednotlivým úlohám dostaneme 
k sestavení testu a stanovení mezní hranice úspěšnosti. Každý účastník si odnese vlastní originální test…seminář má tedy především charakter praktické dílny.   

Po úspěšném pražském prezenčním semináři pro vyučující českého jazyka a literatury pořádáme 26. března 2024 stejný seminář v Olomouci. Přihlásit se můžete zde: přihláška_Olomouc

Cena: 2100- Kč
Doba konání: 10.00-16.00
Místo konání: Střední průmyslová škola strojnická, 17. listopadu 995/49, Olomouc

Fotografie z pražského semináře

Příprava k přijímačkám na poslední chvíli

Intenzivní on-line přípravný kurz k přijímačkám na střední školy začal 9. ledna 2024. Přihlašovat se ale můžete i později za cenu sníženou o 140 Kč za každý týden, o který jste přišli. Přihlásit se můžete zde:

https://docs.google.com/forms/d/1ZeoL3bBJvJ9COqA5WZnl-EaeSNVswDkdoENE6z5d7fg/edit

Kurz probíhá vždy v úterý 18.00-19.00. Jedna lekce trvá 60 minut. Cena kurzu (14 lekcí) 1960 Kč (tzn. 140 Kč za jednu lekci), ve skupině je maximálně deset účastníků.

Nejdříve budeme pracovat vždy s bateriemi testových úloh k jednomu tématu (psaní velkých písmen, shoda přísudku s podmětem, porozumění textu, textová návaznost, psaní s/z, vyjmenovaná slova, hledání chyb
v textu…), později přejdeme k práci s celými testy nebo jejich částmi. Pracujeme zásadně s vlastními autorskými úlohami a testy a věnujeme se také strategii řešení testu. Naše kurzy jsou primárně určeny všem žákům, kteří se hlásí ke studiu na víceletá gymnázia, čtyřletá gymnázia i střední odborné školy. Princip řešení úloh je pro všechny stejný, lišit se může obtížnost úloh a obsahový záběr. V případě dostatečného počtu zájemců můžeme otevřít samostatné kurzy pro žáky 5. tříd, 7. tříd, 9. tříd, případně i pro maturanty, pokud si potřebují upevnit základní jazykové a čtenářské dovednosti.

Připravujeme další semináře pro učitele

Na jaro připravujeme další semináře pro vyučující českého jazyka a literatury. Naši nabídku tvoří následující témata:
- Literatura, která provokuje a dráždí
- Vybraná díla současné světové literatury (jiná díla než v seminářích pro vzdělávací agentury)
- Kurz tvorby testových úloh
- Propojování ČJL s jinými předměty a vzdělávacími oblastmi
- Práce s uměleckými i neuměleckými texty ze sportovního prostředí
- Vybraná díla světové historické prózy
- Výuka literatury v modulárním pojetí
- Verneovky jako nástroj rozvíjení mezipředmětových vztahů

Pokud jste v naší nabídce našli téma, které by vás zaujalo, stačí napsat krátký mail na adresu procestinu@gmail.com. Váš mail bude vnímán jako vyjádření předběžného zájmu, nikoli jako závazná přihláška. 


Ve druhé polovině roku 2023 jsme lektorovali např.:

Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko
dvojice seminářů "na zakázku" (Skandální a provokující literatura, Současná česká literatura)


webinář (Descartes) - Vybraná díla současné světové literatury I
vybraná díla a texty autorů americké, španělské, francouzské, ruské a anglické literatury (C. McCarthy, A. Pérez-Reverte, V. Sorokin, I. Falcones, I. Pears, M. Cunningham aj.).  

webinář (Descartes) - Vybraná díla současné světové literatury II
vybraná díla a texty autorů italské, německé a skandinávské literatury (D. Kehlmann, J. Zeh, U. Eco, R. Saviano, J. Guillou, K. Aust aj.).

seminář (VISK Praha) - Vybrané osobnosti současné světové literatury
Volné pokračování seminářů věnovaných světové literatuře posledního dvacetiletí - další vybraní autoři a jejich literární díla (Ben Lerner, Cormac McCarthy; Ildefonso Falcones, Arturo Pérez-Reverte, Laurent Binet, Barry Unsworth, Álvaro Enrigue, Daniel Kehlmann aj.). 

webinář (Descartes) - Vybraná díla současné světové literatury III
vybraná díla a texty autorů středoevropských literatur, literatury portugalské a nizozemské (I. Kertész, E. Jelineková, M. Hvorecký, D. Maslowska, J. Saramago, M. de Moorová aj.).

Lektor: Mgr. František Brož, Pro češtinu


Vývoj výukových a dalších materiálů (učební texty, testy, pracovní listy...) podle vašeho přání

Na základě individuální domluvy vám vytvoříme test pro účely ověřování výsledků vzdělávání i soutěže, pro přijímací řízení i reklamní účely. Vytvoříme pracovní listy či další specifické výukové texty podle vašeho zadání.

V případě zájmu pište na adresu: 


Jazykové úpravy webových stránek sportovních klubů a oddílů

Na základě indiuviduální domluvy jazykově upravíme webové stránky jakéhokoli sportovního klubu od extralig až po nejnižší soutěže.

V případě zájmu pište na adresu: