Jak sestavit test, aby ověřoval více dovednosti než znalosti

prezenční seminář pro vyučující českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škola a středních škol
6. 12. 2023 v prostorách JUST-HOME, Šrobárova 13, Praha 3 - Vinohrady

Cena: 2100-
(káva, čaj, drobné občerstvení v ceně)

Že test ověřuje jen znalosti? To vůbec nemusí být pravda. Naučíme se sestavit test, jehož primárním cílem bude ověřování konkrétních dovedností, budeme tedy tvořit test z úloh, které ověřují čtenářské a jazykové dovednosti. Budeme pracovat s úlohami vypracovanými lektorem, v postupných krocích se od stanovení cíle a odpovídajícího obsahu testu přes vytvoření specifikace testu a přidělení bodové hodnoty jednotlivým úlohám dostaneme
k sestavení testu a stanovení mezní hranice úspěšnosti. Každý účastník si odnese vlastní originální test…seminář má tedy především charakter praktické dílny.   

Do maximální možné kapacity semináře zbývá 1 volné místo.


On-line příprava k přijímačkám z češtiny na poslední chvíli

Intenzivní on-line přípravný kurz k přijímačkám na střední školy začíná 8. ledna 2024. Přihlašovat se můžete zde: 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/1ZeoL3bBJvJ9COqA5WZnl-EaeSNVswDkdoENE6z5d7fg/edit?usp=drive_web

Kurzy se budou konat vždy v podvečerních hodinách vždy v pondělí (čas upřeníme v závislosti na počtu zájemců), jedna lekce trvá 60 minut. Cena kurzu (14 lekcí) 1960 Kč (tzn. 140 Kč za jednu lekci), ve skupině je maximálně deset účastníků.  

Nejdříve budeme pracovat vždy s bateriemi testových úloh k jednomu tématu (psaní velkých písmen, shoda přísudku s podmětem, porozumění textu, textová návaznost, psaní s/z, vyjmenovaná slova, hledání chyb
v textu…), později přejdeme k práci s celými testy nebo jejich částmi. Pracujeme zásadně s vlastními autorskými úlohami a testy a věnujeme se také strategii řešení testu. Naše kurzy jsou primárně určeny všem žákům, kteří se hlásí ke studiu na víceletá gymnázia, čtyřletá gymnázia i střední odborné školy.  Princip řešení úloh je pro všechny stejný, lišit se může obtížnost úloh a obsahový záběr. V případě dostatečného počtu zájemců můžeme otevřít samostatné kurzy pro žáky 5. tříd, 7. tříd, 9. tříd, případně i pro maturanty, pokud si potřebují upevnit základní jazykové a čtenářské dovednosti.


Naše semináře pro učitele

Na podzim připravujeme několik seminářů pro vyučující českého jazyka a literatury. Naši nabídku tvoří následující témata:
- Literatura, která provokuje a dráždí
- Vybraná díla současné světové literatury (jiná díla než v seminářích pro vzdělávací agentury)
- Kurz tvorby testových úloh
- Jak sestavit test, aby ověřoval více dovednosti než znalosti
- Propojování ČJL s jinými předměty a vzdělávacími oblastmi
- Práce s uměleckými i neuměleckými texty ze sportovního prostředí
- Vybraná díla světové historické prózy
- Výuka literatury v modulárním pojetí
- Verneovky jako nástroj rozvíjení mezipředmětových vztahů

Pokud jste v naší nabídce našli téma, které by vás zaujalo, stačí napsat krátký mail na adresu procestinu@gmail.com. Váš mail bude vnímán jako vyjádření předběžného zájmu, nikoli jako závazná přihláška. Pokud jste se předběžně přihlásili již na základě prvního čísla časopisu, počítáme s vámi a přihlášení opakovat nemusíte. Závazné přihlašování na seminář Jak sestavit test, aby ověřoval více dovednosti než znalosti (viz výše) probíhá. Na pražský seminář ještě poslední tři místa zbývají, při dostatečném zájmu účastníků uvažujeme o uspořádání stejného semináře v některém z moravských měst.


Lektorování seminářů pro vzdělávací instituce ve druhé polovině roku 2023

13. a 26. 9. 2023: Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko
- dvojice seminářů "na zakázku" (Skandální a provokující literatura, Současná česká literatura)

4. 10. 2023: Benešov (VISK) - Verneovky jako prostředek k rozvoji mezipředmětových čtenářských dovedností

Účastníci budou pracovat s vybranými texty, v nichž se uplatňuje propojování poznatků z různých oborů lidské činnosti, a budou tvořit pracovní listy s ukázkami vybraných textů s náměty k práci v hodinách českého jazyka a literatury, přičemž východiskem bude vždy rozvoj čtenářských dovedností žáků.

11. 10. 2023: webinář (Descartes) - Vybraná díla současné světové literatury I
Předmětem práce ve webináři budou vybraná díla a texty autorů americké, španělské, francouzské, ruské a anglické literatury (C. McCarthy, A. Pérez-Reverte, V. Sorokin, I. Falcones, I. Pears, M. Cunningham aj.).  

1. 11. 2023: Mladá Boleslav (VISK) - Verneovky jako prostředek k rozvoji mezipředmětových čtenářských dovedností
Účastníci budou pracovat s vybranými texty, v nichž se uplatňuje propojování poznatků z různých oborů lidské činnosti, a budou tvořit pracovní listy s ukázkami vybraných textů s náměty k práci v hodinách českého jazyka a literatury, přičemž východiskem bude vždy rozvoj čtenářských dovedností žáků. 

8. 11. 2023: webinář (Descartes) - Vybraná díla současné světové literatury II
Webinář je orientován na práci s vybranými díly a texty autorů italské, německé a skandinávské literatury
(D. Kehlmann, J. Zeh, U. Eco, R. Saviano, J. Guillou, K. Aust aj.).

15. 11. 2023: Praha (VISK) - Vybrané osobnosti současné světové literatury

Volné pokračování seminářů věnovaných světové literatuře posledního dvacetiletí seznamuje účastníky s dalšími vybranými autory a některými jejich literárními díly (Ben Lerner, Cormac McCarthy; Ildefonso Falcones, Arturo Pérez-Reverte, Laurent Binet, Barry Unsworth, Álvaro Enrigue, Daniel Kehlmann aj.). U autorů, kteří byli zastoupeni v předchozích seminářích, nás budou zajímat jiná díla.

29. 11. 2023: webinář (Descartes) - Vybraná díla současné světové literatury III
Webinář se zabývá vybranými díly a texty autorů středoevropských literatur, literatury portugalské a nizozemské (I. Kertész, E. Jelineková, M. Hvorecký, D. Maslowska, J. Saramago, M. de Moorová aj.).

Lektor: Mgr. František Brož, Pro češtinu


Vývoj výukových a dalších materiálů (učební texty, testy, pracovní listy...) podle vašeho přání

Na základě individuální domluvy vám vytvoříme test pro účely ověřování výsledků vzdělávání i soutěže, pro přijímací řízení i reklamní účely. Vytvoříme pracovní listy či další specifické výukové texty podle vašeho zadání.

V případě zájmu pište na adresu: 


Jazykové úpravy webových stránek sportovních klubů a oddílů

Na základě indiuviduální domluvy jazykově upravíme webové stránky jakéhokoli sportovního klubu od extralig až po nejnižší soutěže.

V případě zájmu pište na adresu: