Co děláme?

Mgr, František Brož

- semináře a webináře pro učitele
- vývoj testů, pracovních listů, metodických materiálů
- časopis PROČEŠTINU
- spolupráce na online přípravě k přijímačkám/maturitě

František Brož jr.

- online obsah
- spoluautor obsahu webových stránek
- vedení online přípravy k přijímačkám/maturitě
- spoluautor časopisu PROČEŠTINU


Mgr. František Brož

Minulost

- výuka češtiny, dějepisu, filozofie a specializovaných seminářů na středních školách (Trutnov, Vrchlabí)
- koordinátor pro ČJL v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Praha)
- metodické a koordinátorské činnosti pro humanitní předměty v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Praha)
- metodik projektu POSPOLU - Spolupráce škol a firem (Praha)
- vývoj a hodnocení testů (CLoSE - Czech Longitudinal Study in Education - Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK Praha, 2011-2019)
- spolupráce se vzdělávací společností Alter Ego s. r. o. (2013-2017)
- spolupráce s nakladatelstvím Fraus, s. r. o. (2015-2018)
- metodik projektu MOV (Modernizace odborného vzdělávání, 2017-2020)
- člen rady školské právnické osoby Škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí (sídlo Poděbrady, 2016-2021)
- konzultant v ZŠ a SŠ JEDNA RADOST Pňov-Předhradí (sídlo Poděbrady, 2020-2022)
- vývoj propagačního materiálu Jižní Čechy olympijské (Jihočeský kraj, 2016)
- lektorování akreditovaných seminářů v rámci dalšího vzdělávání
- vzdělávací expert Zkoušej.cz, o. p. s.
- vývoj testů pro přijímací řízení ke studiu (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK Praha
- další vzdělávání pedagogických pracovníků (Praha, Brno, Olomouc, Hodonín, Jeseník, Šumperk, Plzeň, Nymburk, Zlín, Jihlava, Pardubice, Ústí n. L., Karlovy Vary, Kutná Hora, Kladno, Rakovník, Benešov, Mladá Boleslav, Mělník, Příbram, Ústí n. O., Rokycany, Hlinsko, Teplice...)
- oponentury učebnic
- členství v redakčních radách (Host do školy; EDA: Evaluace - Data - Analýzy; Puls, časopis města Vrchlabí)
- ředitel ZŠ a SŠ JEDNA RADOST Pňov-Předhradí (sídlo Poděbrady, 2/2022-8/2022)


Současnost

- vedení didaktických přednášek a seminářů (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK Praha, od 2001)
- lektorování akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti evaluačních nástrojů a akcentem na český jazyk a literaturu (od 2012)
- spolupráce s NPI ČR (od 2020)
- člen řídícího týmu projektu ČT EDU a garant pro ČJL (od 2018)
- výuka ČJL na zdravotnickém lyceu (SZŠ a VOŠ Nymburk, od 2023)

Publikační činnost (výběr)

Slovníkové příručky
- Brož, F.: Česká a světová literatura v datech I. (1800-1899). Brno, Host 2002.
- Brož, F.: Česká a světová literatura v datech II. (1900-1945). Brno, Host 2004.
- Brož, F.: Česká a světová literatura v datech III. (1946-2000). Brno, Host 2005.
- Brož, F.: Česká a světová literatura v datech IV. (do roku 1800). Brno, Host 2006.

Slovníková hesla
- Brož, F.: James Fenimore Cooper - Poslední Mohykán. Dostupné zde: https://www.ascestinaru.cz/pro-ctenare-james-fenimore-cooper-posledni-mohykan/

Monografie a učební texty

- Brož, F. - Brožová, P.: Desetiminutovky. Vlastivěda - dějepisná část. Brno, Edika 2021.
- Brož, F.: Desetiminutovky. Přijímací zkoušky z češtiny - 5. třída. Brno, Edika 2021.
- Brož, F. - Brož, F. jr. - Brož, P.: Destrukční učebnice češtiny. Brno, Edika 2019.
- Brož, F.: Desetiminutovky. Shoda přísudku s podmětem. Brno, Edika 2018.
- Brož, F.: Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ. Praha, Fragment 2018.
- Brožová, P. - Brož, F.: Desetiminutovky. Velká a malá písmena. Brno, Edika 2018.
- Brož, F.: Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury. Praha, Fragment 2017.
- Brož, F. - Brožová, P. - Gazdíková, V.: Přijímací zkoušky na střední školy. Brno, Edika 2017.
- Brož, F. - Brožová, P. - Gazdíková, V.: Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Brno, Edika 2017.
- Brožová, P. - Brož, F.: Hrátky s češtinou a literaturou pro 2. stupeň ZŠ. Brno, Edika 2017.
- Brožová, P. - Brož, F.: Desetiminutovky. Koncovky podstatných a přídavných jmen. Brno, Edika 2017.
- Brožová. P. - Brož, F.: Hrátky se sportem pro děti. Brno, Edika 2016.
- Brožová, P. - Brož, F.: Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ. Brno, Edika 2016.
- Brož, F. - Brožová, P.: 222 úloh k jednotným přijímačkám. Český jazyk a literatura. Třebíč, Akcent 2015.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. Vladislav Vančura. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. William Shakespeare. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. Jan Neruda. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. Karel Čapek. Praha, Alter Ego 2014.
- Brož, F. - Brožová, P.: Český jazyk a literatura II. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012.
- Brož, F. - Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012.
- Brož, F. - Sittová, G.: Testové úlohy nejen pro deváťáky - český jazyk. Praha, Fortuna 2006.
- Brož, F.: Netradiční testové úlohy z českého jazyka. Praha, SPN 2005.
- Brož, F.: Umíme číst sportovní zprávy? Praha, Tauris 2003.
- Brož, F. - Tomíčková, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. Základní obtížnost. Praha, Tauris 2001.
- Brož, F. - Kostečka, J.: Český jazyk a literatura. Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. Vyšší obtížnost. Praha, Tauris 2001.
- Brož, F.: Příručka ke studiu české literatury pro 4. ročník gymnázia. Vrchlabí, Gymnázium 1990, strojopis.
- Brož, F.: Petr Bezruč. In: Soukal, J. a kol.: Literatura pro 3. ročník SOŠ. Praha, SPN 2003.
- Brož, F.: Petr Bezruč. In: Soukal, J. a kol.: Literatura pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2003.
- Schindler, R. a kol. (Brož, F. - Hulešová, M. - Chvál, M. - Kovařík, Š. - Matoušek, J. - Mičienka, M. - Smetáčková, M.): Rukověť autora testových úloh. Praha, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 2006.
- Styblík, V. - Brož, F. - Tomíčková, P. - Pelichovský, I.: Přijímací zkoušky na střední školy, český jazyk a literatura. Praha, SPN 2002.

Elektronické publikace
- Brož, F.: Český jazyk a literatura v českých školách v zahraničí. Metodický materiál pro učitele 2. stupně základní školy. Národní pedagogický institut České republiky, Praha 2023. https://www.npi.cz/projekty/8575-metodicka-podpora-ceskych-skol-v-zahranici
- Brož, F.: Český jazyk a literatura v českých školách v zahraničí. Metodický materiál pro učitele 1. stupně základní školy. Národní pedagogický institut České republiky, Praha 2022.
https://www.npi.cz/projekty/8575-metodicka-podpora-ceskych-skol-v-zahranici
- Brož, F.: Fotbalové mistrovství Evropy 2012 v testových úlohách. Plzeň - Kostomlaty n. L., Fraus - František Brož 2013.
- Brož, F.: Hokejové mistrovství světa 2012 v testových úlohách. Plzeň - Kostomlaty n. L., Fraus - František Brož 2013.

Výstupy z grantů a projektů (publikace)
- Vencovská, T. - Naske, P. - Rathouská Grmelová, E. - Vencovský, F. - Denková, H. - Brož, F.: Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem. Praha, NÚV 2015.
- Brož, F.: Didaktický standard (Literatura v pedagogických dokumentech). Výstup grantu v rámci Rozvojového programu MŠMT ČR na rok 2006 (Literatura jako výchova k rozumění), Praha, FF UK 2006.
- Brož, F. a kol. (Bílek, P. A. - Brožová, P. - Sittová, G. - Šlédrová, J. - Vaněk, V. - Vaňková, I. - Waclawičová, M.): Očekávané výstupy v RVP ZV z českého jazyka a literatury ve světle testových úloh. Praha, ÚIV 2006. Systémový projekt Kvalita I.

Studie v časopisech a sbornících
- Brož, F.: Společenskovědní seminář jako integrující předmět. In: Filosofický časopis 3/1996, s. 463-480.
- Brož, F.: Interdisciplinarita ve škole. In: Prométheus 13/1999, s. 19-20.

Recenze
- Brož, F.: Roku 1989 zvolil český národ V. Havla za svého prezidenta. In: Host do školy 2/2007, s. 30-31.
- Brož, F.: Nehybná současnost. In: Host do školy 1/2007, s. 31.
- Brož, F.: Oživená literatura. In: Host do školy 1/2006, s. 28.
- Brož, F.: Maturita snadno a rychle. In: Tvar 5/1997, s. 11.
- Brož, F.: Zlatokopecký Přehled. In: Literární noviny 20/1992, s. 4.

Články (výběr)

- Koubek, P. - Mlčoch, M. - Brož, F.: Využití digitálních technologií ve výuce českého jazyka a literatury. https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22479/VYUZITI-DIGITALNICH-TECHNOLOGII-VE-VYUCE-CESKEHO-JAZYKA-A-LITERATURY.html/
- Brož, F.: Jaké byly letos testy. In: Učitelské noviny 25/2017, s. 12.
- Brož, F.: Napětí mezi obsahem a možnostmi výuky. In: Učitelské noviny 1/2017, s. 12.
- Brož, F.: Rámce pamatují na rozvoj čtenářských dovedností. In: Učitelské noviny 36-37/2016, s. 25-28.
- Brož, F. - Voňková, H.: K testu jazykových dovedností žáků 6. ročníků v projektu CLoSE. In: Český jazyk a literatura 1/2015-2016, s. 27-33.
- Brož, F.: Přijímací parodie. In Host do školy 3/2007, s. 26-28.
- Brož, F.: Zkouška z českého jazyka a literatury v profilové části maturitní zkoušky. In: Učitelské noviny 1/2007, s. 23.
- Brož, F.: Mýty a fakta o nové maturitě z českého jazyka (a literatury). In: Český jazyk a literatura 3/2006-2007, s. 132­­-136.
- Chvál, M. - Brož, F.: Na co nám testy nikdy neodpoví. In: Učitelské listy 2/2006-07, s. 8-9.
- Brožová, P. - Brož, F.: O kánonu nejen maturitním. In: Host do školy 1/2006, s. 23-24.
- Chvál, M. - Brož, F.: Dramatická změna v pojetí státní maturity z českého jazyka. In: Učitelské noviny 23/2006, s. 18-19.
- Brož, F.: Literatura jako součást maturitní zkoušky z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky. In: Host do školy 1/2006, s. 22.
- Brož, F.: Struktura nové maturitní zkoušky - český jazyk. In: Evaluace, data, analýzy 1/2006, s. 6-7.
- Brož, F.: Základní výsledky programu Maturita nanečisto 2006. Český jazyk. In: Evaluace, data, analýzy 2/2006, s. 3.
- Brož, F.: Základní výsledky programu Maturita nanečisto 2006. Český jazyk a literatura. In: Evaluace, data, analýzy 2/2006, s. 15.
- Brož, F.: Novinky na gymnáziích. In: Lidové noviny (Škola 2007) 31. 8. 2006, s. 2.
- Brož, F.: Zkouška z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky. In: Učitelské noviny 45/2006,
s. 23.
- Brož, F.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. In: Evaluace, data, analýzy 1-2/2005, s. 15.
- Brož, F.: Gymnázia míří k nové maturitě. In: Lidové noviny 1. 9. 2005, s. 6.
- Brož, F.: Jak bude vypadat maturitní zkouška? In: Rodina a škola 1/2005, s. 15.
- Brož, F.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. In: Evaluace, data, analýzy 5-6/2005, s. 12.
- Brož, F.: Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd ZŠ 2005. In: Evaluace, data, analýzy 5-6/2005,
s. 4-6.
- Brož, F.: Systémový projekt KVALITA I. In: Evaluace, data, analýzy 3-4/2005, s. 1-2.
- Brož, F.: Co trápí česká gymnázia? In: Lidové noviny 1. 9. 2004, s. 4.
- Moravcová-Smetáčková, I. - Brož, F.: Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd. In: Učitelské noviny 27/2004, s. 23.
- Brož, F.: Rozvíjíme čtenářské dovednosti. In: Evaluace, data, analýzy 3-4/2004, s. 23.
- Brož, F.: Krok za krokem k nové maturitě. In: Český jazyk a literatura 1/2002-03, s. 1-6.
- Brož, F.: Jak bude vypadat maturitní test z českého jazyka. In: Maturity 2/2001, s. 7.
- Mičienka, M. - Brož, F.: Seznamte se s novou maturitou z občanky a českého jazyka, In: Maturity 5-6/2001, s. 15-17.

Tisknuté rozhovory
- "Škola je velmi konzervativní prostředí..." (ptal se M. Balaštík). In: Host 6/2003, s. 42-46.


Knihy vydané F. Brožem naleznete na stránce: Publikace


František Brož jr.

- marketing
- spoluautor obsahu
- vedení online přípravy k přijímačkám / maturitě

- absolvent středoškolského oboru sportovní management

spolupráce na publikacích:

- Brož, F. - Brož, F. jr. - Brož, P.: Destrukční učebnice češtiny. Brno, Edika 2019.
- Brožová, P. - Brož, F.: Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ. Brno, Edika 2016.